Menu

Werk&Leer-Programma

Werk&Leer-programma: bouwstenen

Teamleren

Tijdens de reis wisselen ‘doen’ en ‘reflectie’ elkaar af. Het accent ligt op teamleren: samen met de andere deelnemers aan de slag en hier samen op reflecteren. De teamopdracht is de gezondheidszorg samen met de community verder te helpen. Waarbij het sociaal ondernemerschap van de mensen zelf het aangrijpingspunt is.   

Opdracht voor het team

Hoe kunnen de mensen met elkaar en met allerlei partijen buiten de community samen vorm geven aan de zorg van morgen? Wat maakt dit sociale ondernemerschap sterker? Waarmee en hoe kunnen we helpen? Welk resultaat levert dat op? Dat zijn de leidende vragen van waaruit we aan de slag gaan. Met als doel daadwerkelijk positief van invloed te zijn op de gezondheid(szorg) van de community.

Groeien in samensturing

Uitgangspunt is dat alle teamleden samen sturing geven aan het teamwerk en bovendien een vorm van samenwerking opbouwen met de inwoners. Ter ondersteuning van het team bieden we een uitgekiend werk&leer-programma bestaande uit de volgende bouwstenen:

  • een voorbereidingsmiddag in Nederland, kort voor vertrek
  • een online leerplatform waarop informatie, inspirerende video’s en individuele leeropdrachten klaar staan
  • een ‘kick on’ workshop op de eerste dag, op locatie
  • twee ontwerp-workshops, gericht op uitwerken van een concreet samenwerkingsproject
  • drie teamreflecties ter versterking van de samensturing in het team, met hulp van OnsTeamPortaal
  • een cultureel programma, bedoeld om ongedwongen in contact te kunnen komen met dorpsbewoners
  • een slotbijeenkomst met een gastspreker, waarin we ieders leeropbrengsten verkennen.

Werken en ontspannen

Inspanning afwisselen met ontspanning is enorm belangrijk. Daar houden we als kader aan: het team gaat 45 uur aan de slag, verspreid over 9 ‘werkdagen’. Van de totale reisduur van 15 dagen, gelden 9 dagen als ‘werkdagen’, 2 dagen als reisdagen en 4 dagen als vrije dagen.

Cultureel programma

Om ongedwongen in contact te komen met de community, maakt een cultureel programma in de ‘vrije tijd’ deel uit van de reis. Je gaat bijvoorbeeld samen met enkele bewoners speerwerpen, of meehelpen met koken. Zie voor de mogelijke activiteiten het reisprogramma. Wie waaraan meedoet bekijken we ter plekke.

Voortzetting van de samenwerking

Wil je de samenwerking met andere deelnemers en met de community voortzetten, dan juichen we dit van harte toe. Hoe dan ook streven wij ernaar met meerdere groepen achtereen naar dezelfde community te gaan. Zodat de community een breed netwerk van contacten opbouwt, om te betrekken bij hun zorgondernemerschap.

Sociaal ondernemerschap versterken

Vormgeven aan de zorg aan morgen is voor een community in Kenia of India vooral een zaak van sociaal ondernemerschap. Enkele inwoners nemen een initiatief en ontwikkelen samen met een groeiend support netwerk een lokale zorginnovatie. Met als context het vaak beperkte (overheids)systeem voor gezondheidszorg en daarnaast vele landelijke en soms wereldwijde gezondheidsprogramma’s.

Op het online leerplatform kan je je middels zelfstudie verdiepen in vormen van sociaal ondernemerschap en ervaringen hier mee.