Menu

Opbrengsten

Na deze reis:

  • weet je welk gedragspatroon je moet laten zien om een effectief samenstuurder te zijn.
  • kun je samensturen op middenmanagement niveau en je bent je bewust van de hefboom werking en impact hiervan binnen de organisatie-ontwikkeling.
  • kun je vraaggestuurde businessmodellen ontwikkelen.
  • is samensturing en presentie de norm voor je: woordkeuze, bewust-zijn en reflectie, ophalen van de gedragen oplossing, uitvoerend gedrag.
  • ben je aangesloten op en onderdeel van een leernetwerk van ‘samenstuurders’.
  • heb je een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een stukje gezondheidszorg op locatie, waar de community samen met toekomstige reizigers op kan voortborduren.