Menu

Pooja Kajal Foundation

Stichting Pooja Kajal Foundation

De stichting is 2,5 jaar geleden opgericht door Ashna Sookha met de support van ondergetekende e.a. De ambitie van de Pooja Kajal Foundation is om de veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme kinderen in de staat Uttarakhand in India te bevorderen.

De stichting is in Nederland gevestigd en werkt samen met het Rural Development Institute (RDI) van de Himalaya Institute Hospital Trust (HIHT). Samen werken zij aan een project voor de kinderen met een handicap of lichamelijke beperking. Dit project gaan wij bezoeken tijdens onze reis. Voor meer informatie zie programma India of de Stichting Pooja Kajal Foundation.