Menu

Project zoekt team

Kwartiermakers

Team Impact Journeys is op zoek naar mensen die samen vanuit de presentie gaan zien waar de behoeften en wensen van de community liggen. Zij ervaren welke ideeën men zelf heeft om prioriteitsuitdagingen vorm te geven. Mensen met het vermogen te zien waar en wie er (collectief) eigenaarschap pakken en dusdanig ondernemend zijn dat zij verandering gaan brengen.

Nadat de community in beweging komt word de support vraag gesteld.