Menu

OnsTeamPortaal

Teamreflectie met OnsTeamPortaal

Tijdens de reis nemen we drie keer de tijd voor een teamreflectie van ongeveer anderhalf uur. In de teamreflectie neem je samen met je teamgenoten even afstand, letterlijk ‘om te zien wat er is’. Teamreflectie is een uiterst krachtige motor voor eigenaarschap, zelforganisatie en samensturing in teams. Stilstaan bij hoe het gaat, hoe ieder dat ziet en ervaart, en in ‘een goed gesprek’ ontdekken wat het team sterker maakt om daadwerkelijk resultaat te boeken. De kunst is dit niet eenmalig te doen, maar hier een goede gewoonte van te maken.

Om de gezamenlijke reflectie te faciliteren maken we gebruik van het online reflectie platform OnsTeamPortaal. Hierin staan drie speciaal op de Team Impact Journeys afgestemde vragenlijsten klaar. Ieder vult deze in als opmaat voor een goed gesprek over het teamfunctioneren.

OnsTeamPortaal biedt een team meerdere ‘digitale brillen’ in de vorm van individueel in te vullen vragenlijsten. Elke vragenlijst bevraagt een specifiek thema dat er echt toe doet en geeft een andere kijk op het team. Een team vult telkens één vragenlijst tegelijk in, als opmaat voor een goed gesprek.

OnsTeamPortaal is ontwikkeld voor (zelforganiserende) zorgteams in de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een beperking. Inmiddels is ervaring opgedaan bij 6 zorgaanbieders bij in totaal ongeveer 120 teams, begeleid door ruim 20 teamcoaches. Teamleden, coaches en managers ervaren dat teams met OnsTeamPortaal echt de regie nemen, dat het werkplezier, teamgedrag en de werksfeer verbeteren, en er meer aandacht is voor cliënten. Mede op basis van deze positieve ervaringen worden nu ook voor andere samensturende werkverbanden toepassingen van OnsTeamPortaal ontwikkeld.

 

M. Ramose: To make issues present you have to come together and chat…🌴